Chopping 20 rows of corn with Kemper
Articles | Blog

Chopping 20 rows of corn with Kemper

De landbouw van de toekomst staat voor de taak om de alsmaar uitdijende wereldbevolking te voeden. Nu al leven meer dan 7 miljard mensen op aarde. Daar zullen tegen 2025 nog circa 1 miljard mensen bijkomen. De kosten voor energie en brandstoffen stijgen echter. Er bestaat daarom een trend naar steeds grotere machines die… …omgerekend […]

Continue Reading...